Krásná Itálie


Máte rádi cestování? DozvÄ›dÄ›la jsem se, že v posledních letech lidé vyhledávají cestování Äím dál tím ÄastÄ›ji, a to nejenom kvůli různým pracovním cestám a nebo služebním cestám, ale také hlavnÄ› za relaxem. A také hlavnÄ› odpoÄinkem. Já patřím k tÄ›m lidem, k té druhé skupinÄ›. Já vyhledávám radÄ›ji taková odpoÄinková místa, kde si odpoÄinu a kde se také zrelaxuji a kde si vyÄistím hlavu. SamozÅ™ejmÄ› že já také tak alespoň dvakrát roÄnÄ› využívám služební cesty.

V Itálii mám ráda i gastronomii.

A i když jsem na služební cestÄ›, která vÄ›tÅ¡inou trvá pÄ›t nebo Å¡est dní, tak si také vždycky alespoň najdu jeden den a nebo alespoň půl den, abych si odpoÄinula. Můj šéf to ví vůbec, nikomu to nevadí a já si myslím, že tohle je dobÅ™e, protože když lidé jsou odpoÄatí a tÅ™eba mají dovolenou a nebo cestují, tak samozÅ™ejmÄ› také potÅ™ebují odpoÄinek, aby potom mohli být více produktivní v zamÄ›stnání a nebo v jakékoliv jiné práci. Když jsou lidé pÅ™epracovaní a unavení a mají plnou hlavu vÅ¡ech starostí a podobnÄ›, tak potom jsou také ménÄ› pracovnÄ› produktivní. A to si myslím, že žádnému zamÄ›stnavateli by se tohle vůbec nelíbilo.

V Benátkách jsem byla dvakrát.

Každý zamÄ›stnavatel chce, aby jeho pracovníci a kolegové byli také pracovnÄ› aktivní, aby jim to pálilo a aby jim Å¡la práce pÄ›knÄ› od ruky. Tohle samozÅ™ejmÄ› bude, když budou lidé odpoÄatí a také zregenerování a nebudou myslet na blbosti anebo na své starosti. Já vím, že nÄ›které starosti nejde jenom tak pÅ™ebýt nÄ›jakou dovolenou a nebo cestování. Ale vždy si alespoň můžete říct, že jste pro to udÄ›lali maximum. Já letos jedu právÄ› cestovat do Itálie. ChtÄ›la bych procestovat alespoň pÄ›t mÄ›st v Itálii, protože Itálii mám ráda a také se dokonce uÄím italsky, takže bych dokonce chtÄ›la také procviÄit svůj italský jazyk. Alespoň budu vÄ›dÄ›t, jak na tom jsem, italÅ¡tinu se uÄím moc ráda už pátým rokem a myslím si, že jsem docela v tomhle dobrá.