Internet a zdravotně postižení lidé


Život s hendikepem není vůbec snadný. Kromě mnoha praktických problémů je také často obtížná komunikace s okolím. Naštěstí díky vývoji moderních komunikačních technologií nabízí například internet řešení i pro zdravotně znevýhodněné občany. Umožňuje jim být ve středu dění a počítač a internet jim právě v tomto ohledu maximálně pomáhá.
práce na imacu


Tak jako u veřejných budov je v současné době nemyslitelné, že by se jednalo o bezbariérovou stavbu, tak také internet je „bezbariérový“.


 

Internet je skutečně pro každého


Internet totiž může využívat každý bez ohledu na postižení. Skupiny lidí s postižením jsou různorodé. Přesto určitá pravidla mají jednotlivé skupiny společné. Jedná se například o přehlednost a srozumitelnost, jednoduché ovládání, dostupnost a čitelnost. Jen příslušný web nestačí. Je zapotřebí asistivních pomůcek.


·         Zrakově hendikepovaní – pokud se domníváte, že nevidomý člověk nemůže pracovat s počítačem, jste na omylu. Lidé mohou surfovat na internetu zcela běžně. Potřebují jin speciální pomůcky nebo programy, které jim text převedou na mluvené slovo a umožní hlasové vstupy. Mezi pomůcky patří například speciální klávesnice s braillovým písmem.


·         Sluchově hendikepovaní – lidé se sluchovým postižením nejsou v oblasti internetu prakticky znevýhodněni.


·         Pohybově hendikepovaní. – Současné technologie si ví rady, a to i v tom případě, že se jedná o člověka, který je v podstatě zcela imobilní. Mezi nejvyužívanější pomůcky patří trackball, využívající sledování oka a mimika pomoci snímání pohybů nohou, úst nebo jazyka.


To je jen velmi stručná ukázka, téma technologie jako pomoc pro zdravotně znevýhodněné je téma velmi rozsáhlé.
pracosvní místo s PC


Každopádně internet lidem s hendikepem výrazně pomáhá. Díky němu mají dostupné informace, mají možnost prostřednictvím sociálních sítí komunikovat s okolím, mohou využívat internetové kurzy, mohou využívat gastronomické služby (dovoz jídla až do domu) a nakupování s vynáškou až do bytu.